مشاهده کردن معرفی زندگی زنانه سبک زندگی

مشاهده کردن: معرفی زندگی زنانه سبک زندگی مد و لباس اصول و نحوه ی پوشش

گت بلاگز بازار خودرو تولید چند سواری متوقف شد

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس C۳۰ اتوماتیک با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۹۸ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید چند سواری متوقف شد

تولید چند سواری متوقف شد

عبارات مهم : سواری

تیر ماه امسال تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس C۳۰ اتوماتیک با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۹۸ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید چند سواری متوقف شد

تولید VELA V۵ MT نیز متوقف شده است و از ۱۸ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

تیر ماه امسال تولید ام وی ام ۱۱۰ اس نیز ۱۰۰ درصد کم کردن یافته و از ۱۲۳۴ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس C۳۰ اتوماتیک با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۹۸ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید ام وی ام ۵۳۰ نیز متوقف شده است و از ۲۳۰ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

تولید ام وی ام ۱۱۰ ۴CYI نیز با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از چهار دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید ام وی ام ۳۱۵ نیز ۱۰۰ درصد کم کردن یافته و از یک دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

تولید چند سواری متوقف شد

در این مدت تولید آسا B۵۰ نیز متوقف شده است و از سه دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید لیفان ایکس ۵۰ نیز با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۲۱۹ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس C۳۰ اتوماتیک با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۹۸ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید گریت وال M۴ نیز متوقف شده است و از ۸۱ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

واژه های کلیدی: سواری | همراه | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz